{"sizes":{"38":[{"id":"16163","q":"47","s":"38","g":5,"cq":0}],"39":[{"id":"16164","q":"19","s":"39","g":5,"cq":0}],"40":[{"id":"16165","q":"17","s":"40","g":5,"cq":0}],"41":[{"id":"16166","q":"0","s":"41","g":5,"cq":0}],"42":[{"id":"16167","q":"7","s":"42","g":5,"cq":0}]},"elementInfo":{"ID":"16094","~ID":"16094","CODE":"baletki_zhenskie_dvunitka_chyernye","~CODE":"baletki_zhenskie_dvunitka_chyernye","NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-4 \u0434\u0432\u0443\u043d\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0447\u0451\u0440\u043d\u044b\u0435","~NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-4 \u0434\u0432\u0443\u043d\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0447\u0451\u0440\u043d\u044b\u0435","DETAIL_PICTURE":"\/\/cdnimg.sando.ru\/images\/110\/110368\/110_110\/baletki_zhenskie_dvunitka_chyernye.jpg","~DETAIL_PICTURE":"70402","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"110368","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"110368","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"16972463","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"16972463","PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"1","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"1","PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"16972474","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"16972474","price":175,"existsInBasket":false,"noGender":true,"realGender":false,"ratio":1}}