{"sizes":{"38":[{"id":"17039","q":"15","s":"38","g":5,"cq":0}],"39":[{"id":"17023","q":"12","s":"39","g":5,"cq":0}]},"elementInfo":{"ID":"16989","~ID":"16989","CODE":"baletki_zhenskie_kirza_otkrytye_bezhevye","~CODE":"baletki_zhenskie_kirza_otkrytye_bezhevye","NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-5 \u041a\u0438\u0440\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u0431\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0435","~NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-5 \u041a\u0438\u0440\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u0431\u0435\u0436\u0435\u0432\u044b\u0435","DETAIL_PICTURE":"\/\/cdnimg.sando.ru\/images\/110\/110729\/110_110\/baletki_zhenskie_kirza_otkrytye_bezhevye.jpg","~DETAIL_PICTURE":"70432","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"110729","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"110729","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"18928622","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"18928622","PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"1","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"1","PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"18928634","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"18928634","price":235,"existsInBasket":false,"noGender":true,"realGender":false,"ratio":1}}