{"sizes":{"38":[{"id":"17020","q":"5","s":"38","g":5,"cq":0}],"39":[{"id":"17019","q":"3","s":"39","g":5,"cq":0}]},"elementInfo":{"ID":"16991","~ID":"16991","CODE":"baletki_zhenskie_kirza_otkrytye_chyernye","~CODE":"baletki_zhenskie_kirza_otkrytye_chyernye","NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-5 \u041a\u0438\u0440\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u0447\u0451\u0440\u043d\u044b\u0435","~NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-5 \u041a\u0438\u0440\u0437\u0430 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0435 \u0447\u0451\u0440\u043d\u044b\u0435","DETAIL_PICTURE":"\/\/cdnimg.sando.ru\/images\/110\/110731\/110_110\/baletki_zhenskie_kirza_otkrytye_chyernye.jpg","~DETAIL_PICTURE":"94781","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"110731","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"110731","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"19500091","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"19500091","PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"1","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"1","PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"19500103","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"19500103","price":235,"existsInBasket":false,"noGender":true,"realGender":false,"ratio":1}}