{"sizes":{"38":[{"id":"21461","q":"1","s":"38","g":5,"cq":0}],"39":[{"id":"21462","q":"1","s":"39","g":5,"cq":0}],"40":[{"id":"21463","q":"1","s":"40","g":5,"cq":0}],"41":[{"id":"21464","q":"1","s":"41","g":5,"cq":0}],"42":[{"id":"21465","q":"1","s":"42","g":5,"cq":0}]},"elementInfo":{"ID":"21396","~ID":"21396","CODE":"baletki_zhenskie_b_4_dvunitka_belye_korobka","~CODE":"baletki_zhenskie_b_4_dvunitka_belye_korobka","NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-4 \u0434\u0432\u0443\u043d\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 (\u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430)","~NAME":"\u0411\u0430\u043b\u0435\u0442\u043a\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0411-4 \u0434\u0432\u0443\u043d\u0438\u0442\u043a\u0430 \u0431\u0435\u043b\u044b\u0435 (\u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430)","DETAIL_PICTURE":"\/\/cdnimg.sando.ru\/images\/111\/111994\/110_110\/baletki_zhenskie_b_4_dvunitka_belye_korobka.jpg","~DETAIL_PICTURE":"85962","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"111994","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE":"111994","PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"17995194","~PROPERTY_CML2_ARTICLE_VALUE_ID":"17995194","PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"10","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE":"10","PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"17995205","~PROPERTY_LINEYKA_VALUE_ID":"17995205","price":140,"existsInBasket":false,"noGender":true,"realGender":false,"ratio":10}}